არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერენცია

არაფორმალური განათლების თანამედროვე მეთოდების და მიდგომების გაზიარების, საერთაშორისო პროგრამების დანერგვისა და უცხოური საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისთვის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მიერ 2017 წელს დაარსდა ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ცვლილებები არაფორმალურ განათლებაში”. პირველი კონფერენცია 2017 წლის 25 ნოემბერს ჩატარდა, მასში მონაწილეობა მიიღეს ეროვნული სასახლის პარტნიორმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებისა და სასახლეების წარმომადგენლებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.…