11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 

  

მოსწავლეები გამოიმუშავებენ საინფორმაციო ტექნოლოგიების თანამედროვე საშუალებათა გამოყენებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებსაიმაღლებენ ცოდნას ფინანსურიგანათლების სფეროში. 

 სწავლება წრეებში მიმდინარეობს სახალისო ფორმით - თავსატეხებისა და ლოგიკური ამოცანების ამოხსნითმათემატიკური თამაშობებითთანამედროვე საინფორმაციოტექნოლოგიების გამოყენებითთანამედროვე ტექნოლოგიების და ფინანსური განათლების მიმართულებზე ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები:

 

  • მათემატიკა 
  • პროგრამირება 
  • კომპიუტერის მოხმარების შემსწავლელი  
  • ვებ-დიზაინი
  • ფინანსური განათლება - სკოლა-ბანკის წრე
  • სოციალურ ფინანსური განათლება -აფლატინის კლუბი