11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 

 

ტექნიკისა და ელექტრული ინჟინერიის მიმართულება

 

 

სწავლების მიზანია მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ დამოუკიდებლად აზროვნების უნარი, საკითხის სიღრმისეული წვდომა, ინტერესი ტექნიკური შემოქმედებისადმი, გრაფიკის ენის გააზრებულად შესწავლა, რომელიც ინფორმაციის გაცვლის ერთ-ერთი საშუალებაა.

ტექნიკით დაინტერესებული მოსწავლეები იღებენ როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. აქვთ შეხება ტექნიკურ საგნებთან, რათა მოახდინონ საკონსტრუქტორო სამუშაოების შესრულება, მთელი რიგი პროექტების, მოდელების, მოძრავი და გრაფიკული ანიმაციების, ინტერიერისა და ექსტერიერის დიზაინის შექმნა.

მოსწავლეები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებსა და შეჯიბრებებში, მეცნიერთა და გამომგონებელთა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ოლიმპიადებში, ნორჩ ტექნიკოსთა ნამუშევრების გამოფენებში.

 

მიმართულებაზე მოქმედებს შემდეგი წრეები

  • მათემატიკა 
  • ფიზიკა 
  • არქიტექტურა 
  • გემთმოდელირება 
  • ავიამოდელირება 
  • რადიოელექტრონიკა 
  • კომპიუტერული გრაფიკა 
  • საინჟინრო გრაფიკა და მაკეტირება 
  • ასტრონომიის მოყვარულთა და ტელესკოპმშენებლობის წრე

 

 

 

ასტრონომიის მოყვარულთა და ტელესკოპმშენებლობის წრე