11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 

 

ქართული ენის, ლიტერატურისა და ფოლკლორის მიმართულება


ქართული ენის, ლიტერატურისდა ფოლკლორის შესწავლით დაინტერესებულ სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ ქართული ენა, ლიტერატურა, ფოლკლორი.  დაუმეგობრდნენ წიგნს, გაეცნონ მხატვრული ენისა და ლიტერატურის ნიმუშებს, ომ თავისუფლად, გამართულად ჩამოაყალიბონ და არგუმენტირებულად დაიცვან საკუთარი აზრი, გამოიმუშაონ მართლწერისა და მართლმეტყველების ჩვევები.

 

ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები

  • ქართული ლიტერატურა (უფასო)
  • ქართული ენა და ლიტერატურა (უფასო)
  • ქართული ენის გრამატიკა და ლიტერატურა (უფასო)
  • ფოლკლორი და ლიტერატურა (უფასო)
  • ფოლკლორი და საბავშვო ლიტერატურა (უფასო)
  • ცეროდენა კალმოსნები (უფასო)
  • ლიტერატურული შემოქმედება (უფასო)