11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულება


მოსწავლეებს საშუალება აქვთ გაიღრმავონ სკოლაში მიღებული ცოდნა, მოახდინონ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების რეალიზება, დახვეწონ საკუთარი ესთეტიური გემოვნება და სხვ. კაბინეტში მოქმედ წრეებში გაერთიანებული მოზარდებისათვის სასწავლო წლის მანძილზე გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებები: კონფერენციები და შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან; თემატური საღამოები და ლექცია-საუბრები, გამოფენები, სასწავლო ექსკურსიები თბილისისა და მისი შემოგარენის ღირსშესანიშნაობათა უკეთ გასაცნობად; სურვილის შემთხვევაში, ხორციელდება საზაფხულო სასწავლო შეკრება-ექსპედიციები.

 

მიმართულებაზე მოქმედებს შემდეგი წრეები

  • საქართველოს ისტორია (უფასო)
  • ისტორია (უფასო)
  • გეოგრაფია (უფასო)
  • გეოეკოლოგია (უფასო)
  • ეთნოგრაფია (უფასო)
  • ფიზიკური გეოგრაფია (უფასო)
  • ხელმარჯვე ეთნოგრაფები (უფასო)
  • სამართალმცოდნეობა (უფასო)
  • ფსიქოლოგია (უფასო)
  • ტურიზმის კლუბი