11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 

 

მედიასტუდია „დრო"


ტუდიაში მოსწავლეები დაეუფლებიან თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას შეასწავლიან  ჟურნალისტიკა და გამომუშავებენ პრაქტიკოსი ჟურნალისტისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებ თანამედროვე, მულტიმედიური ჟურნალისტიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით.  შეიძენენ დამოუკიდებლად ინფორმაციისმოძიებისა და დამუშავების, კითხვების დასმის, რესპონდენტთან ურთიერთობის, ეფექტური პრეზენტაციის, გამართულად მეტყველების, წერის, კომუნიკაციისა და დისკუსიის წარმართვის უნარებს.

 

მედიასტუდიაში არსებული წრეები

  • ტელეჟურნალისტიკა  (უფასო)
  • მედია კომუნიკაცია და პიარ მენეჯმენტი  (უფასო)
  • ბეჭდური/სოციალური მედია  (უფასო)
  • რადიოჟურნალისტიკა  (უფასო)
  • საოპერატორო-სამონტაჟო  (უფასო)