11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 

 

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს შემდეგი კლუბები

 

ზღაპრის მოყვარულთა კლუბი

მოსწავლეები შეისწავლიან ხალხურ და ლიტერატურულ ზღაპრებს, გაეცნობიან  ზღაპრის  (თქმულების, ანდაზის, გამოცანის) თავისებურებებს,  შეძლებენ  წაკითხული მასალის გააზრება-ანალიზს, განუვითარდებათ  გადმოცემის ნარი.

 

მკითხველთა კლუბი

კლუბში  იმართება შეხვედრები   მწერლებთან,  გამომცემლებთანტარდება   მასტერკლასებისამუშაო შეხვედრები, კითხვის საათი; ხელნაკეთი წიგნების დამზადება;  საუბრები ლიტერატურაზეწიგნის კვირეულები,  პრეზენტაციები; გამოფენები.

 

მკითხველთა კლუბი- ეროვნული  უმცირესობებისათვის

 

მოსწავლეები, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები  სწავლობენ საბავშვო  მწერლობის ნიმუშებს, ეცნობიან  ქვეყნის ტრადიციას და კულტურას, ხვდებიან მწერლებს, წიგნის   გამომცემლებს, მონაწილეობას იღებენ საბიბლიოთეკო კითხვაში, მთარგმნელთა კონკურსსა და კონფერენციაში, წიგნის კვირეულებსა და  პრეზენტაციებშიგამოფენების მოწყობასა და  სხვა აქტივობებში, რაც ხელს უწყობს მათ  სრულფასოვან ინტეგრირებას საზოგადოებაშიკითხვითი, წერითი და ზეპირი მეტყველების კულტურის უნარ - ჩვევების გამომუშავება  საქართველოს სახელმწიფო ენაზე