ეროვნულ სასახლეში სასწავლო წელი დაიწყო

2 ოქტომბერს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში სწავლა დაიწყო, სასახლის ბენეფიციარები სასახლის 15 მიმართულების 160 -ზე მეტ წრეში შეუდგნენ მეცადინეობას, საკუთარი ინტერესისა და მიდრეკილების შესაბამისად. ახალ, 2017-2018 სასწავლო წელს სასახლე არაერთი საინტერესო სიახლით ხვდება, წლის განმავლობაში განხორციელდება ახალი და ტრადიციული მასშტაბური პროექტები, მათ შორის, საერთაშორისო ფესტივალები და ვორქშოფები,ფორუმები, კონფერენციები.