ფინანსები და საბანკო საქმიანობა XIX საუკუნის საქართველოში

23 იანვარს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული  სასახლის  თანამედროვე ტექნოლოგიების და ფინანსური განათლებისა  და ქართული ენისა და ლიტერატურის  მიმართულებების მოსწავლეების  მონაწილეობით გაიმართა  ერთობლივი ღონისძიება  „ფინანსები და საბანკო საქმიანობა  XIX საუკუნის   საქართველოში”. საუბარი ეხებოდა ნიკო ნიკოლაძის მრავალმხრივ მოღვაწეობას, ფინანსური საკითხების ასახვას ქართულ ლიტერატურაში, ლიტერატურული პერსონაჟების დახასიათებას ამ თვალსაზრისით, ფინანსური სფეროსა  და ჰუმანიტარული მიმართულების სხვა საერთო თემატიკას.