„კალმოსანთა” შეკრება

12 მაისს,  მოსწავლე  – ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გაიმართება  „კალმოსანთა” ლიტერატურული სალონი   მოსწავლეთა 72-ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის შემოქმედ მოსწავლეთა სექციაში გამოგზავნილ ნამუშევართა გამარჯვებული ავტორების მონაწილეობით. მონაწილეთა რეგისტრაცია – 08:00 – 09:30 სთ, 87-ე ოთახი, ეროვნული სასახლე.