კონკურსის შედეგი

ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ მედიასკოლის ხელმძღვანელის (ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის) პოზიციაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდა პროექტის ავტორი – ნინო შუბლაძე. ეროვნული სასახლის ადმინისტრაცია 27. 09. 2018.