ახალგაზრდა ფოლკლორისტთა მე-19 შეკრება

24  ნოემბერს  მოსწავლე – ახალგაზრდობის ეროვნულ  სასახლეში  ახალგაზრდა ფოლკლორისტთა მე-19 შეკრება გაიმართა. შეკრებაში მონაწილეობდნენ  საჯარო, კერძო სკოლების, გიმნაზიების, კოლეჯების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების, სასახლეებისა და სხვა სკოლისგარეშე აღმზრდელობით – საგანმანათლებლო დაწესებულებათა VI-XII კლასის მოსწავლეები  საქართველოს  რეგიონებიდან,   230-ზე მეტი   მონაწილე. შეკრების მონაწილეებმა  სექციური სხდომებზე    წარმოადგინეს  და დაიცვეს  საინტერესო  ნაშრომები  ფოლკლორის თემატიკაზე, მათ მიერ მოძიებული  და ჩაწერილი   ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები: ზღაპრები,…