ლექცია – საუბარი ჟურნალისტიკის საფუძვლებზე

24 თებერვალს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ლიტერატურული ჟურნალისტიკის კლუბის აღსაზრდელების მონაწილეობით ჩატარდა ლექცია – საუბარი  მედია ეთიკაზე, თვითრეგულირებასა და ჟურნალისტიკის შემოქმედებითი მოღვაწეობის საფუძვლებზე. ლექციის მიზანია მოზარდებს გაუღრმავოს ცოდნა და გაუადვილოს გადაწყვეტილების მიღება კარიერის დაგეგმვის დროს. ჟურნალისტმა,  ეროვნული სასახლის აღზრდილმა  თამარ რუხაძემ საუბრის დასასრულს მოსწავლეების  კითხვებს  უპასუხა.