კალმოსანთა  შეკრების მონაწილეების საყურადღებოდ!

შემოქმედ მოსწავლეთა შეკრება „კალმოსანი“ 11 მაისს, მოსწავლე – ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გაიმართება საქართველოს შემოქმედ მოსწავლეთა შეკრება „კალმოსანი“. მონაწილეთა რეგისტრაცია – 08:35 – 09:35 სთ, 43-ე ოთახი, ეროვნული სასახლე. 2019 წლის 11 მაისს შემოქმედ მოსწავლეთა შეკრებაზე გამოსაძახებელ ავტორთა სია

73 -ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

  11 მაისს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში მოსწავლეთა 73 -ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის დასკვნითი ტური გაიმართება. რეგისტრაცია: 08.35 – 09.35 საათი 2019 წლის 11 მაისს მოსწავლეთა 73-ე სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციაზე გამოძახებულ მოსწავლეთა სია