არაფორმალური განათლების ორგანიზაციების სტრატეგიული პარტნიორობის VII ფორუმი ეროვნულ სასახლეში

2020 წლის 4 დეკემბერს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინიციატივით ჩატარდა არაფორმალური განათლების ორგანიზაციების სტრატეგიული პარტნიორობის VII ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს მასშტაბით მოქმედი მრავალპროფილიანი სასწავლო, კულტურული, სპორტული, სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლების ორგანიზაციები, დედაქალაქის მერის მოადგილე ანდრია ბასილაია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მარიკა დარჩია და დარგის მოწვეული ექსპერტები. ფორუმს მიესალმნენ, თბილისის მერიის სახელით – ანდრია ბასილაია და თბილისის საკრებულოს…