ახალგაზრდა ფოლკლორისტთა შეკრებაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად, პერიოდულად ატარებს ვახტანგ კოტეტიშვილის სახელობის ახალგაზრდა ფოლკლორისტთა შეკრებას. შეკრების მიზანია: მოსწავლე-ახალგაზრდებში მიღებული ცოდნის, კვლევითი უნარების წარმოჩენა და გაღრმავება. მოსწავლე-ახალგაზრდების ინტერესის გაძლიერება ქართული ფოლკლორის დასაუფლებლად. შეკრებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 12-დან 26 წლამდე ნებისმიერ ახალგაზრდას. შეკრებაში მონაწილეობის…