კინოგანათლების ინოვაციური პლატფორმა ახალგაზრდებისთვის

ეროვნული სასახლე და კულტურის და განათლების ფონდი წარმოგიდგენთ პროექტს “კინოგანათლების ინოვაციური პლატფორმა ახალგაზრდებისთვის”, რომლის მიზანია კინოხელოვნების საშუალებით ახალგაზრდა აუდიტორიის განვითარება. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ელექტრონული სასწავლო პლატფორმა www.filmeducation.ge რომელიც მოიცავს სამი ტიპის საგანმანათლებლო რესურსებს: სასწავლო მასალებს, ვიდეოლექციებსა და ონლაინ სასწავლო კურსებს. ეროვნული სასახლის ოფიციალურ facebook გვერდზე ეტაპობრივად გაზიარდება ვიდეოლექციები, რომელთა ფორმატია თეორიული და ვიზუალური მასალის სინთეზი.…