07 მაისი 2016
„კალმოსანთა“ ლიტერატურული სალონი
7 მაისს   მოსწავლე  - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის  სარკეებიან დარბაზში გაიმართა  „კალ...
23 აპრილი 2016
70-ე საიუბილეო სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია
23 აპრილს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გაიმართა მოსწავლეთა 70 -ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია, რომელშ...
21 აპრილი 2016
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მ ე მ ო რ ა ნ დ უ მ ი
21 აპრილს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციაციის პრეზიდენ...
15 აპრილი 2016
საერთაშორისო ტრენინგი საფინანსო განათლების სფეროში
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში დასრულდა ტრენერების სწავლება - ტრენინგი საერთაშორისო პროექტის - „ვიშეგრად...