11:00-18:00
(+995 32) 299 75 07

მიმართულებები

 


ფოტოსტუდია


მოსწავლეები  შეისწავლიან ფოტოგრაფიის თეორიულ-პრაქტიკულ  საფუძვლებს, განივითარებენ კომპეტენციებს, რომლებიც აუცილებელია კომპოზიციურად დახვეწილი და ტექნიკურად სრულფასოვანი ჟანრობრივი ფოტოების გადასაღებად