loaded youthpalace.ge

ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები

 • საკონტაქტო პირები
  მიმართულება საკონტაქტო პირი   ტელეფონი
  ქართული ენა, ლიტერატურა და ფოლკლორი ირმა ცირეკიძე     599 707 956
  მათემატიკა და თანამედროვე ტექნოლოგიები ლია არაგვიშვილს     577 61 61 04
  უცხო ენები ცაბუ პატარიძეს    593 94 85 44
  არქიტექტურა და ინჟინერია ნარგიზ ჭკადუას     551089943
  საბუნებისმეტყველო და სოციალური მეცნიერებები ნინო კიკაბიძე    599 89 97 34
  თეატრი თამარ ცირეკიძე    551 26 71 61
  ქორეოგრაფია ლატავრა დაშნიანი   593 39 28 39
  თბილისის ახალგაზრდული კაპელა ნათია გაგუშვილი   593 73 33 03
  სიმღერის სტუდია „შვიდკაცა“ მარინა კუჭავა   595 55 99 90
  ფოლკლორული ჯგუფები ქეთევან დაუშვილი   599 89 97 39
  მუსიკა მაია ჩიქვინიძე   591 01 49 74
  სახვითი და გამოყენებითი მიმართულება ლამარა ჯორჯიკია   577 71 70 72
  აუდიო-ვიზუალური მიმართულება მაია ლანდია   577 77 78 71
  საჭადრაკო სკოლა მაია ბოკუჩავა   598 18 09 79
  კლუბი „ტესლა“ ანა კინწურაშვილი   579 18 23 91
  მეწარმეობის კლუბი ირინა ჯვარშეიშვილი   591 97 94 35
  თბილისის ახალგაზრდული კლუბი სოფო ბაჩილავა   598 60 41 70
  თბილისის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი თამთა ჯიჯავაძე   599 69 27 28
  ფსიქოლოგიის კლუბი ნაირა ძიძიგური   593 50 03 69

   

 • რა საბუთებია საჭირო სასახლის წრეებზე რეგისტრაციისთვის?

  ეროვნულ სასახლეში რეგისტრაცია ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში და საჭიროა შემდეგი  დოკუმენტაცია:

  1. არასრულწლოვანის შემთხვევაში - მოსწავლის დაბადების მოწმობის ასლი;

  2. სრულწლოვნის შემთხვევაში - მოსწავლის პირადობის მოწმობის ასლი;

  3. ქორეოგრაფიული წრის არჩევის შემთხვევაში სავალდებულოა მოსწავლის ჯანმრთელობის ცნობის წარმოდგენა. ჯანმრთელობის ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, მოსწავლის ფიზიკურ მდგომარეობაზე პასუხს აგებს მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი.

  შეღავათებით მოსარგებლეთათვის, გარდა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაციისა, საჭიროა დამატებით საბუთები:

  1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსწავლეებისათვის - ახალი  ამონაწერი სოციალურად დაუცველის შესახებ   მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან. (70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით);

  2. მრავალშვილიანი ოჯახების შვილებისთვის აუცილებელია მრავალშვილიანობის დამადასტურებელი ცნობის წარმოდგენა (ცნობას გასცემს იუსტიციის სახლის მომსახურების სააგენტო);

  3. შშმ პირებმა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან  შშმ-ის დამადასტურებელი ცნობა;

  4. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა შვილები წარმოადგენენ შესაბამის დოკუმენტს.

 • როგორ დავარეგისტრირო სასახლეში მოსწავლე?

  ეროვნულ სასახლეში რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ ფორმატში. გადადით ეროვნული სასახლის ვებ გვერდზე და აირჩიეთ რეგისტრაციის ღილაკი.

  რეგისტრაციისთვის აუცილებელია, რომ მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა ეროვნული სასახლის ვებ გვერდზე, შექმნას საკუთარი გვერდი, ან გაიაროს ავტორიზაცია; ავტორიზაციის შემდგომ დაამატოს შვილი/შვილები (შესაძლებელია საკუთარი თავის დამატებაც); შეავსოს ფორმა, ატვირთოს შვილის დაბადების მოწმობის ასლი; გადაიხადოს რეგისტრაციის საფასური ონლაინ, ან ატვირთოს გადახდის ქვითარი; დაასრულოს რეგისტრაციის პროცესი მითითებული რეგისტრაციის ღილაკით.

  შენიშვნა: გადახდის პროცედურის დასრულების და დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე, რეგისტრაცია და არჩეული სერვისებზე დაშვება არ მოხდება!

   

  ყურადღება: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ა(ა)იპ “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დახურულია დარბაზების/სივრცეების ნაწილი. შესაბამისად, რეაბილიტაციის ვადის პერიოდში, ფასიანი და შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობა ჯგუფებში შეზღუდულია.

 • რა ასაკის ბავშვებს იღებთ სასახლეში?

  სასახლეში არსებულ სერვისებზე მოსწავლეები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. გამონაკლისის სახით, პედაგოგისა და ფსიქოლოგის რეკომენდაციის საფუძველზე, ზოგიერთ წრეზე დასაშვებია სკოლამდელი (4-5 წლის) ასაკის მოსწავლის მიღება. 

 • მოუწევთ თუ არა ხელახალი რეგისტრაცია მოსწავლეებს, რომლებიც უკვე არიან სასახლის მოსწავლეები?

  მოსწავლეთა ონლაინ რეგისტრაცია სავალდებულოა ახალი და გასულ წლებში არსებული მოსწავლეებისათვის.

   

 • როდის იწყება ონლაინ რეგისტრაცია ეროვნულ სასახლეში?

  ეროვნული სასახლეში სასწავლო მიმართულებებზე ონლაინ რეგისტრაცია 2022 წლის 15 სექტემბრიდან დაიწყება.

  გაითვალისწინეთ, რომ სწავლება მიმდინარეობს როგორც ადგილზე დასწრებით, ასევე ონლაინი ფორმატში.

  ასევე გაითვალისწინეთ, რომ რიგ სერვისებზე, როგორიც არის ანსამბლი “მზიური”, მევიოლინეთა ანსამბლი „სიმი”, „ამერიკული კუთხე” და სხვა წრეები, რეგისტრაცია ხდება წინასწარი შერჩევის გზით. აღნიშნული შერჩევების, მოსმენებისა და გასაუბრებების თარიღებზე ინფორმაციას გაეცნობით ღია კარის დღეზე, ჩვენი სოც. გვერდის: facebook.com/nationalpalace.ge საშუალებით და ვებ გვერდზე: youthpalace.ge/

 • ეხებათ თუ არა შეღავათები გამორჩეულად ნიჭიერ მოსწავლეებს?

  განსაკუთრებული  ნიჭით გამორჩეული მოსწავლე, მიმართულების  ხელმძღვანელის  წარდგინების  შემთხვევაში,  თავისუფლდება  რეგისტრაციისა და ფასიან წრეებზე სწავლის საფასურისგან, რაზეც გადაწყვეტილებას  იღებს სასახლის დირექტორი.

  ყურადღება: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ა(ა)იპ “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დახურულია დარბაზების/სივრცეების ნაწილი. შესაბამისად, რეაბილიტაციის ვადის პერიოდში, ფასიანი და შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობა ჯგუფებში შეზღუდულია.

 • რა შეღავათებით სარგებლობენ შეზღუდული შესაძლებლობის პირები?

  შეზღუდული  შესაძლებლობის  პირები  თავისუფლდებიან  სარეგისტრაციო საფასურისა და ფასიანი წრის ყოველთვიური გადასახადისაგან.

  ყურადღება: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ა(ა)იპ “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დახურულია დარბაზების/სივრცეების ნაწილი. შესაბამისად, რეაბილიტაციის ვადის პერიოდში, ფასიანი და შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობა ჯგუფებში შეზღუდულია.

 • რა შეღავათებით სარგებლობენ მოსწავლეები (სოციალურად დაუცველთა ოჯახის შვილები, მეორე და მომდევნო ბავშვი და სხვ.)?

  საშეღავათო პირობებით სარგებლობენ 18 წლამდე მოზარდები და თავისუფლდებიან სარეგისტრაციო საფასურისა და ფასიანი წრის ყოველთვიური გადასახადისაგან:

  საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 70 000-ს; მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები; შშმ პირები; ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომებში დაღუპული და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა შვილები (გამონაკლისს წარმოადგენს სააბიტურიენტო და ინდივიდუალური მოსამზადებელი კურსი).

  ყურადღება: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ა(ა)იპ “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დახურულია დარბაზების/სივრცეების ნაწილი. შესაბამისად, რეაბილიტაციის ვადის პერიოდში, ფასიანი და შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობა ჯგუფებში შეზღუდულია.

 • შესაძლებელია თუ არა სწავლის დაწყებამდე გავესაუბროთ პედაგოგს?

  დიახ, შესაძლებელია 21-22 სექტემბერს დაგეგმილ ღია კარის დღეებზე.

 • რომელ დღეებში ტარდება მეცადინეობები?

  მეცადინეობის დღეები არ არის სტანდარტული.

  დეტალურ ინფორმაციას მიიღებთ 15 სექტემბრიდან დაგეგმილ ღია კარის დღეზე, ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე:

  599 899 755;

  032 298 40 44;

  032 299 80 88.

  ორშაბათი-პარასკევი, 11:00-დან 18:00 საათამდე.

 • კვირაში რამდენჯერ ტარდება მეცადინეობები?

  მეცადინეობების რაოდენობა განისაზღვრება არაფორმალური სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე.

  დეტალურ ინფორმაციას მიიღებთ ღია კარის დღეზე, 21-22 სექტემბერს.

 • მაინტერესებს ინფორმაცია სასახლის უფასო და ფასიანი წრეების შესახებ

  სასახლეში მოქმედებს საგნობრივი და საშემსრულებლო მიმართულების უფასო და ფასიანი წრეები. უფასო და ფასიანი სერვისების სრულ ჩამონათვალს  ეროვნული სასახლის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საგანმანათლებლო სერვისების ველში  გაეცნობით. ლინკზე:

  https://youthpalace.ge/ka/directions

 • შესაძლებელია თუ არა ეროვნულ სასახლეში ადგილზე მოსვლით რეგისტრაციის გავლა?

  იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ ონლაინ რეგისტრაციის საშუალება შეგიძლიათ მობრძანდეთ ადგილზე:

  ადგილზე მოსვლის შემთხვევაში, ეროვნული სასხლის რეგისტრატორი დაეხმარება მშობელს/სრულწლოვანს ონლაინ გაიარო ავტორიზაცია/რეგისტრაცია  და დაარეგისტრირო შვილი/შვილები, ან/და საკუთარი თავი; ადგილზე რეგისტრაციის დროს არ ხდება ონლაინ გადახდა!  მშობელი ვალდებულია თან იქონიოს რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია და გადახდის ქვითარი. 

  დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

  • არასრულწლოვნის შემთხვევაში - მოსწავლის დაბადების მოწმობის ასლი;

  • სრულწლოვნის შემთხვევაში - მოსწავლის პირადობის მოწმობის ასლი;

  • სოციალური დაუცველის სტატუსის მქონე ოჯახების მოსწავლეებისათვის – ახალი ამონაწერი სოციალურად დაუცველის შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით);
  • მრავალშვილიანი ოჯახის მოსწავლეებისთვის აუცილებელია მრავალშვილიანობის დამადასტურებელი ცნობის წარმოდგენა (ცნობას გასცემს იუსტიციის სამინისტროს მომსახურების სააგენტო);
  • შშმ პირებმა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან შშმ პირის დამადასტურებელი ცნობა;
  • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა შვილები წარმოადგენენ შესაბამის დოკუმენტს.